Získajte finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už tretí ročník Programu ochrany prírody (POP). Jeho cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej. Žiadosti je potrebné dodať do 25. júla.

Viac informácií nájdete na: https://www.sopsr.sk/web/?cl=20899

Bližšie informácie, ako aj usmernenie pre žiadateľa nájdete na webovom sídle Programu ochrany prírody: https://pop.sopsr.sk/

 

zdroj: ŠOPSR