Monitoring živočíchov

27. januára 2020

Bobor vodný v CHKO Ponitrie

Bobor vodný (Castor fiber) patrí medzi hlodavce (Rodentia). Je teda takým väčším príbuzným hraboša poľného a potkana. V skutočnosti je to najväčší […]
14. januára 2020

Kuvičok vrabčí na hornom Ponitrí v roku 2019

Zimné obdobie je pre ornitológa čas na bilancovanie a vyhodnocovanie výsledkov z uplynulej hniezdnej sezóny. Zaujímavú správu o hniezdení našej najmenšej sovy na […]
22. októbra 2019

Jesenný monitoring vtáctva na Bielických bahnách

V sobotu 19. 10. 2019 sa na lokalite Bielické bahná pri Partizánskom pod záštitou Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v […]
4. októbra 2019

Spolupráca na Atlase hniezdneho rozšírenia vtákov na Slovensku

Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci so […]
22. augusta 2019

Druhé hniezdenie plamienok driemavých

Vplyv potravnej ponuky na hniezdenie vtákov je v ornitologickej verejnosti známy jav. Zvlášť výrazne vplýva napríklad na hniezdenie sov. Keď je […]