Monitoring živočíchov

3. apríla 2020

Monitoring dravých vtákov

Územie v pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktoré zaberá územie 7 okresov, je z hľadiska biotopov veľmi rozmanité, od nížin až […]
23. marca 2020

Vzácny zimný návštevník na Ponitrí

Murárik červenokrídly (Tichodroma muraria) patrí medzi skvosty slovenskej avifauny. Vzácne hniezdi vo vysokých skalnatých pohoriach. Hniezdenie bolo preukázané v Západných, Belianskych, […]
19. marca 2020

Žabie divadlo

V rámci monitoringu vybraných druhov živočíchov a rastlín, obsiahnutých v projekte ŠF Monitoring 2, sme 12. 3. 2020 navštívili trvalú monitorovaciu plochu pri […]
10. marca 2020

Zimní hostia na Ponitrí

Aj keď tohoročná zima bola vzhľadom na teplé počasie takmer v celej Európe pomerne skúpa na zimných hostí – operencov […]
28. februára 2020

Haja červená

V roku 2019 sme zaznamenali v územnej pôsobnosti správy úspešné hniezdenie haje červenej (Milvus milvus). Ornitológovia, ktorí stoja za vypátraním […]