Aprílový termín zimného sčítania vodného vtáctva

Dňa 12. 4. 2024  sme s dobrovoľným členom Stráže prírody Lacom Šnírerom zrealizovali posledný termín sčítania nehniezdiaceho vodného vtáctva v CHA Levické rybníky. No u veľkej väčšiny druhov sa nedá už hovoriť o nehniezdiacom a tobôž nie o zimujúcom vodnom vtáctve. Pretože na Levických rybníkoch to v krásnom bezveternom a slnečnom ráne žilo spevom, tokom a novými prírastkami zavčasu hniezdiacich operencov – volaviek popolavých a husí divých. Intenzívne spievali sláviky obyčajné, penice čiernohlavé a popolavé, svrčiaky slávikovité, trsteniariky bahenné, strnádky trsťové, ozvali sa i kúdelníčky a fúzatky trstinové. Z migrantov tu zostalo už len niekoľko kusov niektorých druhov kačíc –  chrapky, chrapačky, lyžičiarky.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík