Bobor vodný v CHKO Ponitrie

Bobor vodný (Castor fiber) patrí medzi hlodavce (Rodentia). Je teda takým väčším príbuzným hraboša poľného a potkana. V skutočnosti je to najväčší zástupca európskych hlodavcov, dorastá do hmotnosti až 30 kg a celkovej dĺžky tela 102 cm. Väčšia je už snáď len juhoamerická kapybara  močiarna, dorastajúca až do hmotnosti 65 kg.

Bobor vodný bol na Slovensku vyhubený v 19. storočí (posledný známy zástrel v roku 1858 na Žitnom ostrove). Na Slovensko znovu začal postupne prenikať od roku 1977 z Rakúska a v roku 1981 z Poľska. Do roku 2012 sa predpokladal na území Slovenska počet 760  jedincov (Krištofík, Danko et al. 2012), odvtedy však populácia narastá.

Na území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie v Nitre bol po prvýkrát zaznamenaný pravdepodobne v roku 2011 na Klasovskom potoku v k. ú. obce Klasov juhovýchodne od obce. Vytvoril tu hate, ktoré vybrežili vodný tok na okolité polia. Postupne sa rozšíril k Vrábeľskej vodnej nádrži a ďalej sa začal šíriť po celom území.

V okrese Nitra máme výskyt z lokalít: potok Kadaň (k. ú. Chrenová), potok Selenec (k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce), rieka Nitra (k. ú. Malý Cetín, k. ú. Čechynce, k. ú. Nitra (park Sihoť)). V okrese Zlaté Moravce: vodná nádrž pri obci Veľké Vozokany, v okrese Topoľčany: rieka Nitra v  k. ú. Kovarce. V okrese Partizánske máme výskyt z roku 2018 z rieky Bebravy pri Nadliciach,  od rieky Nitry  pri Malých  Bieliciach a Žabokrekoch nad Nitrou a z roku 2019 od Bošian a z mŕtveho ramena Nitry pri Nedanovciach. Už minimálne 5 rokov žijú bobry aj na mokradiach pri obci Koš v okrese Prievidza. Priamo v Handlovej  sme zachraňovali jedného bobra spadnutého do kanalizácie (Slobodník in verb.). V okrese Levice je najviac výskytov na rieke Ipeľ (k. ú. Tešmak), ale aj na potoku Búr, na riečke Sikenici (k. ú. Bátovce, k. ú. Horša, k. ú. Mýtne Ludany) a posledný je hlásený výskyt z Hrona pri obci Tlmače.

Výskyt bobra prezradia charakteristicky ohlodané kmene stromov, inak je to nočný živočích a pozorovať ho v prírode počas dňa patrí ku vzácnym chvíľam. Je zákonom chránený a jeho spoločenská hodnota je 995,81 eur.

Text: RNDr. Michal Ambros, PhD. a RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, M. Ambros, M. Kučerka, E. Fabian