Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

V okrese Nitra už viac rokov pravidelne monitorujeme početnú hniezdnu kolóniu brehule hnedej (Riparia riparia), kde sme koncom júla 2022 odhadli početnosť na 1000 – 2000 párov. Určite sa jedná o jednu z najpočetnejších kolónií, ak nie celkom najväčšiu na území Slovenska. Okrem toho tu hniezdi niekoľko desiatok párov včelárikov zlatých (Merops apiaster).

V priebehu rokov sa piesková baňa rozširuje a poskytuje hniezdny priestor čoraz väčšiemu počtu vtákov. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov brehuľa hnedá patrí medzi najmenej ohrozené druhy (LC), celková populácia klesá. V rámci Slovenska je však v kategórii vyššej – takmer ohrozené druhy (NT). Spoločenská hodnota za jedinca podľa platnej legislatívy je 1000 eur.

Videozáznam hniezdnej kolónie: https://photos.app.goo.gl/R2SYtHC8ejTBy7eA9

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík