V mesiaci máj sme v Chránenom vtáčom území Tribeč vyvesili ďalších 50 kusov hniezdnych búdok pre vtáky. Najviac ich je určených pre mucháriky bielokrké, ktoré sú jedným z kritériových druhov vtákov pre CHVÚ, ale môžu v nich zahniezdiť aj viaceré druhy sýkoriek, brhlíky a iné druhy dutinových spevavcov. Menší počet búdok je určený pre trasochvosty horské, ale i ďalší kritériový druh v CHVÚ – muchára sivého. Súčasťou poslednej „kolekcie“ je aj 1 búdka pre sovu dlhochvostú alebo obyčajnú, 1 pre kuvička vrabčieho a 1 pre netopiere. Časť búdok bola inštalovaná v katastrálnom území obce Krnča, časť v k.ú. Solčany, čo sú z hľadiska hniezdenia kritériových druhov vtákov najcennejšie lokality.

Výroba búdok bola čiastočne sponzorovaná mimovládnou organizáciou SOS BirdLife Slovensko v rámci malého členského projektu na rok 2021, ktorý riešil pán Jozef Čmiko z Veľkých Uheriec.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer