Vďaka viacerým spolupracovníkom Správy CHKO Ponitrie bolo v uplynulých rokoch postupne vyrobených a inštalovaných v pohorí Tribeč niekoľko desiatok búdok väčších rozmerov, určených pre sovu obyčajnú (Strix aluco) a sovu dlhochvostú (Strix uralensis).

V rámci časových možností prebieha kontrola obsadenosti búdok každoročne koncom apríla a začiatkom mája, spojená s krúžkovaním mláďat. A ako sa pozná, že je rok dobrý pre sovy? No predsa podľa počtu mláďat v búdkach. Ak je dostatok lesných hlodavcov, sovy majú v hniezdach väčší počet mladých, ak je potravy nedostatok, buď nezahniezdia vôbec, alebo odchovávajú len 2 – 3 mladé.

V tomto roku sme okrúžkovali v štyroch hniezdach sov obyčajných celkom 17 mláďat (5, 5, 5, 2). Tri hniezda boli v búdkach v pohorí Tribeč a 1 hniezdo s 5 mláďatami v poľovníckom posede v Považskom Inovci, na čo nás upozornil vedúci Lesnej správy Duchonka Ing. Dušan Mikuš.  Sovy dlhochvosté v Tribeči zatiaľ v búdkach nezahniezdili.

 

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer