Druhé hniezdenie plamienok driemavých

Vplyv potravnej ponuky na hniezdenie vtákov je v ornitologickej verejnosti známy jav. Zvlášť výrazne vplýva napríklad na hniezdenie sov. Keď je potravy v teréne dostatok, sovy mávajú v znáškach vyšší počet vajíčok, prípadne zahniezdia aj dvakrát v kalendárnom roku.

Tohoročný rok, bohatý na výskyt hraboša poľného, ale i lesných druhov drobných hlodavcov sa v územnej pôsobnosti správy výrazne pozitívne prejavil na hniezdení myšiarok ušatých, sov obyčajných i sov dlhochvostých.

Veľmi nás potešilo druhé hniezdenie plamienok driemavých v umelo inštalovanej búdke, o ktorých sme už písali (http://chkoponitrie.sopsr.sk/zahniezdenie-plamienky-driemavej-v-budke/). Dňa 19.8. 2019 sme v tejto búdke okrúžkovali ďalších 6 mláďat z druhého hniezdenia.

Plamienka driemavá (Tyto alba) sa pokladá v súčasnosti za jednu z najvzácnejšie hniezdiacich sov na území Slovenska. Vzácnejšie hniezdi u nás už len myšiarka močiarna (Asio flammeus), ktorá u nás obyčajne iba zimuje a hniezdi len nepravidelne. Tohoročný rok bohatý na hraboša poľného však podmienil aj hniezdenie tohto druhu sovy, ktoré zaznamenali ornitológovia na minimálne dvoch lokalitách na juhozápadnom Slovensku.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík