Druhé zahniezdenie plamienok driemavých

Pri kontrole a čistení búdok pre sovy koncom augusta nás v búdke, inštalovanej v objekte PD neďaleko Partizánskeho, čakalo prekvapenie. Rovno pod búdkou sa v kúte miestnosti nachádzalo mláďa plamienky v páperí a prítomnosť čerstvého hraboša pri ňom svedčila o tom, že rodičia sa aj tu o mláďa starajú. Pri kontrole búdky sme v nej zistili ďalších sedem mláďat, v rôznom štádiu vývoja, ale všetky životaschopné. Dve z nich boli už celkom operené, paradoxne, mláďa vypadnuté z búdky bolo najmladšie.

Jednalo sa už o druhé hniezdenie plamienok v tej istej búdke v tomto roku, kde v prvom hniezdení odchovali iba jedno mláďa (http://chkoponitrie.sopsr.sk/plamienka-driemava-opat-zahniezdila-v-budke/). Na minimálnom počte mláďat sa v prvom hniezdení podpísal nedostatok hrabošov na jar, v druhom polroku sa potravná ponuka výrazne zvýšila, takže plamienky dokázali odchovať aj väčší počet mláďat. Búdku sme vyčistili od zvyškov potravy a trusu, všetky mláďatá okrúžkovali a vložili späť do búdky.

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík