Dve mláďatá v hniezde orlov skalných

Orol skalný (Aquila chrysaetos) patrí medzi najväčšie druhy dravých vtákov, hniezdiacich na Slovensku. Dosahuje hmotnosti až 4,5 kilogramu a v rozpätí  krídel 2,2 metra. Veľkosťou ho prekoná už iba orliak morský. Ľudia si ho väčšinou spájajú s pohorím Tatier, no hniezdi prakticky po celom hornatom území Slovenska, zatiaľ s výnimkou najjužnejších a najzápadnejších pohorí. Na Slovensku sa eviduje 130 párov orla skalného, v území pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie evidujeme hniezdenie 5 hniezdiacich párov.

Pre orla skalného je typické, že hoci znáša zväčša 2 vajcia, vzácnejšie aj 3, prežije iba staršie mláďa. Mladšie je prakticky vždy ubité starším súrodencom a buď vypadne z hniezda, alebo ak uhynie na hniezde, orly ho skonzumujú – nakŕmia ním staršie mláďa. Tento jav, na základe biblického príbehu o dvoch bratoch nazývaný „kainizmus“, zabezpečuje v hniezde jedného zdravého a silného jedinca, ktorý bude schopný prežiť aj v tvrdých podmienkach vysokých hôr. Občas sa však stane, že prežijú obidve mláďatá (1 – 2 prípady zo 100 hniezdení). V tomto roku sme mali prípad úspešného vyletenia  dvoch mláďat aj v jednom z hniezd v územnej pôsobnosti správy, kedy uprostred leta vyleteli 2 mláďatá z hniezda na jedli v pohorí Vtáčnik.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík, M. Mitaš