Haja červená – výskyt vzácneho druhu

Haja červená (Milvus milvus) patrí na Slovensku medzi veľmi vzácne hniezdiace dravé vtáky. Jej spoločenská hodnota podľa platnej vyhlášky je 4610,- eur. Niekoľko hají hniezdi na Záhorskej nížine a na východnom Slovensku. Početnosť pravdepodobne nepresahuje 15 párov. Už druhý rok pozorujeme haju červenú, ktorá si obhajuje teritórium na jednej lokalite v okrese Levice. Starostlivo zaháňa z určitého priestoru myšiaky a krkavce. Monitorovaniu lokality sme v minulom aj v tomto roku venovali veľmi veľa času. Tohto roku sa nám podarilo dohľadať aj hniezdo, kde občas prinesie nejakú vetvičku alebo handru či papier, čo je pre tento druh veľmi typické. Problém je však v tom, že sa tu už druhý rok zdržuje iba 1 vták, nevedno, či je to samec alebo samica. Zostáva len dúfať, že sa tu čoskoro doplní pár a vtáky úspešne zahniezdia.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík