V roku 2019 sme zaznamenali v územnej pôsobnosti správy úspešné hniezdenie haje červenej (Milvus milvus).

Ornitológovia, ktorí stoja za vypátraním a monitoringom tohto vzácneho druhu publikovali podrobný článok, ktorý je dostupný na: http://www.tichodroma.sk/pdfs/31/Tichodroma_31_snirer.pdf

Úspešné hniezdenie haje červenej

Haja červená – výskyt vzácneho druhu

Text: RNDr. Stanislav Harvančík, Ing. Peter Hradňanský

Foto: RNDr. Stanislav Harvančík