Hniezdenie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) sa stal už trvale hniezdiacim druhom nielen na území Slovenska, ale aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.

V roku 2020 sme zistili hniezdenie už troch párov, z toho 1 v okrese Nitra a 2 v okrese Levice. Jedno z uvedených hniezdisk v levickom okrese sa podarilo zachrániť pred výrubom aj vďaka dobrej spolupráci s Lesy SR, š.p., OZ Levice a Okresným úradom, odborom ŽP Levice.

Orliaky morské sú známe veľmi včasným hniezdením, už koncom februára obyčajne zahrievajú znášku. Tohoročné fyzické kontroly hniezd sme uskutočnili v prvých májových dňoch a výsledok bol vcelku uspokojivý, v hniezdach bolo celkovo 5 mláďat (2,2,1). Jedno mláďa v hniezde bolo už značne operené, preto sme od krúžkovania upustili. V ďalších dvoch hniezdach boli mláďatá označené ornitologickými krúžkami.

Text:  RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, M. Mitaš