Januárové sčítanie dropov, Sysľovské polia, 23.1.2024

V rámci internej spolupráce ŠOP SR sme mali možnosť zúčastniť sa januárového termínu sčítania dropov s kolegami zo Správy CHKO Dunajské luhy v Bratislave. Úlohou bolo najmä vyhotovenie fotodokumentácie pre potreby ŠOP SR. Počasie spočiatku neprialo, neskôr dopoludňajší opar vystriedalo vlnenie vzduchu, takže dropy na vzdialenosť okolo 500 m boli prakticky nefotografovateľné. Ale niekoľko dokumentačných fotografií sa napokon podarilo získať.

Zaznamenaný bol rekordný počet – až 563 dropov, z čoho bolo 130 samíc. Okrem toho lokalita žila množstvom ďalších operencov – napr. 72 beluší veľkých, 5 volaviek popolavých, 26 jarabíc, 10 hají červených, 5 kaní sivých (všetko „hnedé“ vtáky), 3 myšiaky hôrne, 1 orliak morský, 4 sokoly myšiare, vrany, straky, čvíkoty, bažanty… Lokalita má štatút chráneného vtáčieho územia so zákazom vstupu pre verejnosť (vrátane peších vstupov, cyklistov aj motorových vozidiel). Aj profesionálni ochranári sem vstupujú len vo výnimočných prípadoch, ako je pravidelné mesačné sčítanie, prípadne iné manažmentové dôvody.

 

 

 

 

Text: S. Harvančík a S. Pačenovský

Foto: S. Harvančík