Jarná migrácia vtáctva na Košských mokradiach

Krátka zastávka na Košských mokradiach 20. 3. 2023. V okolí mokradí to už žije jarnou migráciou vodného vtáctva. Na vodných plochách a v ich okolí je čo pozorovať. Nechýbali viaceré druhy kačíc, bojovníky bahenné, cíbiky chochlaté, kalužiak sivý, perlavý a dokonca ani žeriavy popolavé.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík