Jesenný monitoring vtáctva na Bielických bahnách

V sobotu 19. 10. 2019 sa na lokalite Bielické bahná pri Partizánskom pod záštitou Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre uskutočnilo  pracovné stretnutie ornitológov s cieľom monitoringu a krúžkovania migrujúceho vtáctva. Počas dňa bolo pozorovaných 40 druhov vtákov, čo je na pokročilú dobu a malú rozlohu lokality pomerne vysoký počet. Do ornitologických sietí sa chytilo len cca 20 jedincov niekoľkých druhov vtákov, ktoré boli okrúžkované. Zaujímavým odchytom bol králik zlatohlavý (Regulus regulus), ktorý je našim najmenším vtákom, váži len 5 – 7 gramov.

 

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík