Kontrola búdok pre vzácne druhy vtákov

Koncom marca 2022 sme vyvesili 20 ks búdok pre vzácnejšie druhy vtákov, konkrétne pre krakľu belasú, dudka a výrika (http://chkoponitrie.sopsr.sk/nove-budky-na-podporu-vzacnych-hniezdicov/).

V priebehu hniezdnej doby, v rámci odbornej činnosti Ipeľského ornitologického tábora 11. júna 2022, sme uskutočnili kontrolu obsadenosti búdok. Na tejto akcii spolupracovali Ivan Gajdács, Laco Šnírer, Milan Mitaš, Andrej Dubravský, Ján Kočí a študent z maďarského mesta Debrecén. Žiaľ, cieľové druhy búdky zatiaľ neobsadili. Len do búdky inštalovanej na sídlisku v Šahách na hniezdisku výrika z roku 2021 sa výriky do búdky nasťahovali z pôvodnej  dutiny v stene paneláku. Hniezdenie však nebolo úspešné (Ivan Gajdács in verb). Ostatné búdky obsadili prevažne škorce (8 búdok), napriek tomu, že sme búdky sprístupnili až 1. mája. Dve búdky obsadili sýkorky veľké a jednu búdku včely. Päť búdok zostalo neobsadených. Zostáva len dúfať, že výsledky obsadenosti búdok v roku 2023 budú priaznivejšie.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík