Krúžkovanie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla), najväčší hniezdiaci dravý vták na Slovensku, sa stal už trvalou zložkou avifauny aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy v Nitre. Hniezdia tu minimálne dva páry, jeden v okrese Levice a jeden v okrese Nitra. Tieto vtáky začínajú hniezdiť veľmi skoro na jar, často znášajú vajíčka už koncom januára alebo vo februári. Preto aktuálny čas na fyzické kontroly hniezd a krúžkovanie mláďat je koniec apríla. V sobotu 27. apríla, za výdatnej spolupráce členov Stráže prírody a Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) sme zrealizovali kontroly hniezd, pričom v každom boli okrúžkované po dve mláďatá. Hniezdenie budeme naďalej monitorovať až do vyletenia mláďat.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík