Krúžkovanie orliakov morských

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) je najväčším dravcom, hniezdiacim na území Slovenska. Dosahuje hmotnosti až 8 kg a v rozpätí krídel 240 cm. Na Slovensku je pôvodným druhom dravca, hniezdil v lužných lesoch Dunaja až do roku 1964. Potom nasledovala 33-ročná prestávka, kedy nebolo zaznamenané hniezdenie na celom území Slovenska. Až po vybudovaní vodného diela pri Gabčíkove sa začali orliaky objavovať u nás najmä v zimnom období čoraz častejšie, čo súviselo aj s opätovným narastaním populácie v Európe. Až v roku 1997 opäť zahniezdili pri Dunaji  a početnosť začala vzrastať, začali hniezdiť nielen v lužných lesoch Dunaja, ale aj pri rieke Morave, Váhu v okolí Oravskej priehrady, Zemplínskej Šíravy, Senného, Latorice atď.  Už niekoľko rokov hniezdia orliaky aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie v okrese Levice. V sobotu 28.apríla 2018 sme v spolupráci s členmi Stráže prírody a krúžkovateľom Ladislavom Šnírerom uskutočnili fyzickú kontrolu hniezda. Na hniezde bolo jedno už pomerne vyspelé mláďa, ktoré bolo označené ornitologickým krúžkom. Orliaky začínajú hniezdiť veľmi skoro, niekedy už koncom januára zahrievajú znášku, preto sú koncom apríla už mláďatá vhodné na krúžkovanie. V hniezde bývajú maximálne traja súrodenci.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: Stanislav Harvančík