Krúžkovanie orlov kráľovských

V územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie hniezdi podstatná časť západoslovenskej populácie kriticky ohrozeného dravca orla kráľovského (Aquila heliaca). V rámci tohoročného monitoringu, v spolupráci s členmi Stráže prírody a občianskym združením Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) bolo dohľadaných až 14 hniezd, z čoho boli 3 úplne nové. Z celkového počtu zistených hniezd sa 4 nachádzajú na území Chráneného vtáčieho územia Tribeč, ostatné hniezda sú lokalizované v územnej pôsobnosti správy s výnimkou okresu Prievidza. Je to doposiaľ najvyšší zistený počet, čo signalizuje, že populácia tohto vzácneho dravca postupne narastá. Dokazujú to aj páry, v ktorých sú celkom mladé, ešte nevyfarbené vtáky. Napriek tomu, úspešnosť hniezdenia je v roku 2018 len 50 %, presne polovica hniezd je k dátumu 18. 6. 2018 nefunkčná. Prispelo k tomu aj nepriaznivé počasie, minimálne 1 hniezdo bolo preukázateľne  zničené silnou búrkou s krupobitím, v 2 hniezdach boli zistené 3-kusové opustené znášky.

V termíne  7. 6. – 18. 6. 2018 sme uskutočnili fyzické kontroly hniezd, spojené s okrúžkovaním mláďat. Celkom bolo okrúžkovaných 10 mladých jedincov (3 x 2 a 4 x 1). Na záver podujatia bolo  pre spolupracovníkov a priaznivcov ochrany orlov kráľovských už tradične usporiadané posedenie s občerstvením na chate v nádhernom prostredí predhoria Tribeča pri obci Sádok. Zostáva len dúfať, že mláďatá úspešne vyletia z hniezd.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Fotografie: S. Harvančík