Kuvičok vrabčí na hornom Ponitrí v roku 2019

Zimné obdobie je pre ornitológa čas na bilancovanie a vyhodnocovanie výsledkov z uplynulej hniezdnej sezóny. Zaujímavú správu o hniezdení našej najmenšej sovy na hornom Ponitrí v uplynulom roku zaslal aj náš spolupracovník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Karol Šotnár.

Populácia kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) je na hornom Ponitrí dlhodobo sledovaná od roku 1991. V roku 2019 sme dohľadali 3 hniezda v Strážovských vrchoch. Dva páry zahniezdili iba 660 m od seba. Dokonca v ich blízkosti zahniezdila aj sova dlhochvostá a to 150 m od jedného a 550 m od druhého páru. Z troch hniezd kuvičkov vyletelo spolu 12 mláďat (3×4). Zaujímavý bol aj čas vyletovania mláďat. Jeden pár vyviedol mláďatá v priebehu 19. – 21. mája a druhý pár 28. – 30. júna, to je až o päť týždňov neskôr!

K roku 2019 odhadujeme, že na hornom Ponitrí hniezdilo minimálne 40 párov kuvička vrabčieho.

Text a foto: Karol Šotnár