Labuť čierna (Cygnus atratus)

Pôvodným hniezdnym areálom labute čiernej je Austrália, vysadená bola aj na Nový Zéland. Často sa však dováža aj do Európy, najmä v Anglicku je obľuba voľného chovu exotických vodných vtákov. Odtiaľ uniká a šíri sa po Európe, kde začína ako nepôvodný druh hniezdiť vo voľnej prírode.

V roku 2023 sa objavila na Slovensku na viacerých miestach, napríklad na piešťanskej Sĺňave a na Zemplínskej Šírave. Koncom augusta (28. 8. 2023) pri pravidelnom sčítaní rybožravých vtákov sme našli labuť čiernu aj na Levických rybníkoch. Nakoľko nebola označená žiadnym krúžkom, predpokladáme že neuletela zo ZOO či domáceho chovu, ale pochádza práve z introdukovaných populácií v západnej Európe a je možné, že dôjde čoskoro k „prirodzenému“ hniezdeniu aj u nás. Či to bude však dôvod na radosť, je otázne, nakoľko mnohé nepôvodné druhy živočíchov, zavlečené do Európy sa začali správať invázne a negatívne ovplyvňujú naše  pôvodné ekosystémy.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík