Labuť s rybárskym háčikom

V jarných a letných mesiacoch sú telefonáty občanov smerujúce k pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR veľmi časté. Jedná sa o nálezy poranených živočíchov, letu neschopných mláďat a ďalších iných upozornení na negatívne javy v prírode.

Telefonáty ohľadne labutí nie sú výnimkou, ako nedávno od rybárov z vodnej nádrže v Nitrianskom Rudne. Nahlásili nám mladú labuť s rybárskym háčikom zapichnutým pod krídlom. Hoci otec – gunár bránil celú rodinku 8 mláďat výstražným postojom a syčaním, podarilo sa nám mladú labuť odchytiť a háčik odstrániť.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: Ladislav Šnírer, S. Harvančík