Levické rybníky, 15.10.2023

Prvé zimné sčítanie vodného vtáctva v sezóne 2023/2024 s členom Stráže prírody Lacom Šnírerom (8:30 – 11:30 hod). Počasie celkom neprialo, fúkal silný vietor, tak sme upustili aj zo zamýšľaného odchytu fúzatiek trstinových a siete sme ani neroztiahli. Nepodaril sa ani záber neposedného samčeka. Prebiehal ťah čajok smejivých a tak sa nad hladinou postupne zjavovali kŕdliky od 30 do 100 ks. Kačíc divých bolo pomerne málo (32 ex.) a bolo vidieť, že tiež ide o migrujúce vtáky, po 1 ex. boli chochlačky sivá a vrkočatá, 22 lysiek a 5 potápok chochlatých. Kŕdlik 8 ex. pŕhľaviarov čiernohlavých tiež svedčil o migrujúcich vtákoch, vo väčšom počte sa objavili čížiky (36 ex.) a stehlíky obyčajné (37 ex.). Celkom dobre nadletel samček sokola myšiara a samička jastraba krahulca. Orliaky sa počas celého dopoludnia výnimočne neobjavili. Nesklamali však iné rybožravé predátory, napočítali sme tu tento rok zatiaľ rekordné počty: volaviek popolavých 88, kormoránov 63, beluší veľkých 31. Celkom sme na rybníkoch zaznamenali 37 druhov vtákov.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík