Tohoročná jar, ak si zoberieme ako mierku začiatok migrácie ropúch k liahniskám, začala o celý mesiac skôr, než minulý rok. Keď sme začali v sobotu 2. marca stavať zábrany pri vodných nádržiach Kolačno a Veľké Uherce, prvé žaby už migrovali. Striedavé ochladenia a oteplenia spôsobili, že migrácia bola niekoľkokrát prerušená.

Pri kontrole lokalít 25. 3. 2024 pri Kolačne už boli vajíčka nakladené a dospelé žaby už boli mimo vody, ale vo Veľkých Uherciach ešte migrácia k liahniskám nie je ukončená a žaby naďalej prenášame. Nielen stavanie zábran, ale aj prenášanie žiab, ktoré je treba realizovať najmä vo večerných a ranných hodinách, je náročná práca, ktorá by sa nezaobišla bez aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Preto by sme radi poďakovali členom dobrovoľnej Stráže prírody, dobrovoľníkom z OZ Strom života, Turistického oddielu Kamarát, rodine Vankovej, Turčekovej a ďalším, ktorí sa aktívne zapájali pri prácach a prenose tisícok jedincov žiab na liahniská.

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, A. Borszéková, T. Borszék