Monitoring dravých vtákov

Ako každoročne, aj tento rok už od začiatku marca prebieha aktívny monitoring hniezd vzácnejších druhov dravcov, hniezdiacich v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie. Pri prácach v teréne aktívne spolupracujú dobrovoľní členovia Stráže prírody, SOS/BirdLife Slovensko aj Ochrany dravcov na Slovensku. Zameriavame sa najmä na orliaka morského, orla kráľovského, skalného a haju červenú, ale i ďalšie druhy. Monitoring hniezd je dôležitý z hľadiska manažmentu ich ochrany v priebehu hniezdenia.

 

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík