Monitoring hniezd dravých vtákov

V územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie hniezdi viac druhov vzácnych dravcov a sov, čo je dané značnou rozlohou územia a rozmanitými prírodnými podmienkami. V území sú nížiny s nadmorskou výškou len niečo nad 100 metrov až po horské oblasti (Vtáčnik, 1346 m n. m.) Preto tu hniezdia ako nížinné druhy (orliak morský, kaňa močiarna a popolavá…), tak aj horské druhy (orol skalný, sokol sťahovavý…). Najvzácnejším a pre CHKO Ponitrie typickým druhom je však orol kráľovský, pre ktorého je tu vyhlásené Chránené vtáčie územie Tribeč. Orly však hniezdia aj mimo CHVÚ a na Ponitrí v súčasnosti hniezdi podstatná časť západoslovenskej populácie. Už od začiatku marca prebieha aktívny monitoring hniezdiacich párov orlov za účinnej spolupráce dobrovoľných členov Stráže prírody a občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku. Každoročné zmapovanie hniezd je dôležité pre zabezpečenie ich ochrany a úspešného vyvedenia mláďat. Spoločenská hodnota orla kráľovského je legislatívne stanovená až na 5990 eur. V súčasnej sezóne sú už známe všetky hniezda týchto vzácnych dravcov a sú pod trvalou kontrolou.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík