Ľudia často nachádzajú mláďatá vtákov v parkoch alebo na sídliskách, ktoré opúšťajú hniezda. Hoci ešte nevedia lietať, nie sú opustené a stále sú v opatere svojich rodičov.

Aj v tomto roku evidujeme niekoľko prípadov „záchrany“ mláďat. Do starostlivosti, inak zdravých jedincov, sme dostali v tomto roku napríklad sovu – myšiarku ušatú alebo niekoľko sokolov myšiarov. Mláďa, ktoré nemá viditeľné zranenie alebo je vitálne je najlepšie nechať na mieste, prípadne vyložiť do koruny stromu apod. Postarajú sa o neho rodičia, ktorých úlohu potom musí prebrať človek.

Naša pomoc je potrebná iba v prípade poranenia alebo úhynu živočícha. Po úspešnej rehabilitácii v našej rehabilitačnej stanici bolo do voľnej prírody nedávno vypustených šesť myšiarok ušatých, dve sovy lesné a kaňa močiarna po vyliečení zranenia spôsobeného stretom s automobilom.

Text: admin

Foto: Mgr. Stanislav Kováč