Nové búdky na podporu vzácnych hniezdičov

V rámci malého členského projektu SOS/BirdLife Slovensko vyrobil náš spolupracovník Jozef Čmiko, aktívny člen uvedenej mimovládnej organizácie, 20 ks búdok väčších rozmerov, určených pre vzácnejšie druhy vtákov, ktoré by sme chceli prilákať na vytypované lokality v južných častiach okresu Levice na „Poiplí“.

Jedná sa najmä o búdky pre krakľu belasú, výrika lesného a dudka chochlatého, pre ktoré sme starostlivo vybrali vhodné lokality, kde by sa mohli v priebehu budúcich rokov aspoň niektoré z nich usadiť. Zvlášť by nás potešila krakľa belasá, ktorá v minulosti na Slovensku hniezdila, už viac než pred desiatimi rokmi vymizla, ale v roku 2020 a 2021 opäť zahniezdila na východnom Slovensku. Táto možnosť sa stáva čoraz reálnejšou, nakoľko sa javí, že jej populácia v susednom Maďarsku mierne stúpa. Preto búdky rozmiestňujeme v blízkosti hranice s Maďarskom.

Aby sme predišli zahniezdeniu škorcov v búdkach, vletové otvory búdok sme dočasne upchali. Otvoríme ich tesne pred termínom príletu krakle belasej, kedy ich ešte môžu obsadiť aj dudky a výriky, ktoré začínajú hniezdiť neskôr ako škorce.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík a Ivan Gajdács