Pracovníci Správy CHKO Ponitrie v súčinnosti s dobrovoľnými členmi stráže prírody a ornitológmi aj v tomto roku pokračovali v inštalácii vtáčích búdok v pohorí Tribeč, ale aj v iných lokalitách.

V prvých mesiacoch roku 2023 bolo vyvesených niekoľko desiatok búdok pre dravé vtáky, sovy, spevavce a ďalšie druhy vtákov. Búdky pravidelne monitorujeme a zároveň je zabezpečená aj ich údržba.

Text: admin

Ilustračné foto: S. Harvančík, V. Mlynek