V priebehu novembra sme v spolupráci s členom Stráže prírody Ladislavom Šnírerom a dobrovoľným spolupracovníkom Jozefom Čmikom uskutočnili niekoľko výjazdov do pohoria Tribeč s konkrétnym cieľom – vyvesiť 6 búdok väčších rozmerov, určených pre hniezdenie sov dlhochvostých (Strix uralensis).

Búdky vyrobil Jozef Čmiko a napokon aj sám aktívne pomáhal s ich neľahkou inštaláciou na stromy vo vybraných lokalitách Tribeča. Transport ako i samotná inštalácia búdok pri ich rozmeroch a váhe okolo 20 kg neboli jednoduché.

Lokality sme vyberali na základe dlhodobých pozorovaní, kde sme uvedený druh vzácnej sovy zaznamenali v minulých rokoch, alebo kde by sme ju vzhľadom na charakter biotopu chceli prilákať.

Text a fotografie: RNDr. Stanislav Harvančík