Novembrové zimné sčítanie vodného vtáctva

Novembrové zimné sčítanie vodného vtáctva na Levických rybníkoch 19. 11. 2023 sme začali ráno počas sneženia, ale čoskoro sneh prestal padať a viditeľnosť sa celkom zlepšila. Zistili sme celkom 42 druhov vtákov, ale prevládali „suchozemské“, z vodných najvyššiu početnosť dosahovala kačica divá (489 ex.). Z iných kačíc bol zaznamenaný len pár chochlačiek vrkočatých a 1 samica sivej. Potešilo minimálne 9 fúzatiek trstinových a prekvapila labuť čierna (zrejme ten istý jedinec z 28.8.2023), ktorú sme našli v poľnej zamokrenej depresii neďaleko rybníkov.

Názov druhu Početnosť Charakteristika*
Anas platyrhynchos 489 M_MV
Ardea alba 9 M_MV
Ardea cinerea 15 M_MV
Aythia fuligula 2 M_MV
Fulica atra 2 M_MV
Alcedo atthis 3 M_MV
Carduelis carduelis 69 M_MV
Corvus monedula 2 M_MV
Parus caeruleus 15 M_MV
Cygnus olor 10 M_MV
Dendrocopos major 2 M_MV
Aythia ferina 1 M_MV
Dryocopus martius 1 M_MV
Cygnus atratus 1 M_MV
Emberiza schoeniclus 4 M_MV
Erithacus rubecula 3 M_MV
Fringilla coelebs 1 M_MV
Garrulus glandarius 4 M_MV
Carduelis chloris 5 M_MV
Tachybaptus ruficollis 2 M_MV
Parus major 9 M_MV
Panurus biarmicus 9 M_MV
Turdus pilaris 15 M_MV
Phalacrocorax carbo 17 M_MV
Pica pica 1 M_MV
Poecile palustris 3 M_MV
Acanthis flammea 1 M_MV
Pyrrhula pyrrhula 8 M_MV
Rallus aquaticus 3 M_MV
Streptopelia decaocto 1 M_MV
Falco tinnunculus 1 M_MV
Troglodytes troglodytes 1 M_MV
Turdus merulla 2 M_MV
Carduelis spinus 53 M_MV
Phasianus colchicus 2 M_MV
Aegythalos caudatus 11 M_MV
Buteo buteo 3 M_MV
Accipiter nisus 1 M_MV
Picus viridis 1 M_MV
Corvus monedula 4 M_MV
Chroicocephalus ridibundus 8 M_MV
Lanius excubitor 1 M_MV

*M – migrácia, MV – mimohniezdny výskyt

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer

Foto: S. Harvančík