Sokol myšiar (Falco tinnunculus) – je druhom, ktorý hniezdi aj priamo v intravilánoch miest a obcí. Každoročne evidujeme niekoľko párov aj na sídliskách v Nitre, kde na hniezdenie sokoly využívajú rôzne nádoby, kvetináče apod.

Zahniezdenie sokolov na balkónoch je väčšinou obyvateľmi bytov vítané. Podobné je aj hniezdenie na Golianovej ulici v Nitre. Tento rok je to už deviate hniezdenie a deviate úspešné odchovanie mláďat. Potravu sokolov tvoria predovšetkým drobné hlodavce – hraboše, hryzce, myši a ryšavky.

Text: Peter Andraščík, Peter Hradňanský

Foto: p. Novák