Operené skvosty odleteli

Územie v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie je značne rozmanité. Vyskytujú sa tu druhy vtákov typické pre nížinné biotopy, stredné polohy i takmer horské druhy.

Pre nížiny a stredné polohy je typický operený skvost našej prírody – včelárik zlatý (Merops apiaster). Tento druh sa tu vyskytoval aj v minulosti, no za posledné roky sa populácie tohto vtáka zvyšujú. To sa o väčšine vtáčích druhov nedá povedať. Zmapované máme desiatky hniezdnych kolónií, najmä v okresoch Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany a Partizánske, niektoré kolónie obsahujú aj desiatky párov. Vtáky prilietajú na hniezdiská až začiatkom mája. Po vyhniezdení sa postupne vydávajú na zimoviská, ktoré sa nachádzajú až v južnej Afrike. September je mesiac, kedy nás opúšťa väčšina sťahovavých vtákov, medzi nimi aj včeláriky zlaté. Zostáva veriť, že sa na ťahových cestách vyhnú všetkým prekážkam a nástrahám a že sa na jar vrátia na hniezdiská v pôvodných počtoch.

Text: RNDr. Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer        

Foto: S. Harvančík