Orliak morský v CHKO Ponitrie

Orliak morský (Haliaeetus albicilla) patrí medzi dravce, ktorých početnosť na Slovensku v posledných rokoch primerane narastá. Aj v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie evidujeme už 3 hniezdiace páry.

Je to jeden z vtákov, ktorý začína hniezdiť veľmi zavčasu na jar, vlastne už koncom zimy. Aj v tomto roku sme už v polovici februára zastihli všetky 3 páry pri zahrievaní znášky. Koncom apríla bol preto už najvyšší čas na fyzické kontroly hniezd a krúžkovanie mláďat. Za účasti spolupracovníkov Správy CHKO Ponitrie, ktorí majú oprávnenie na manipuláciu a krúžkovanie dravcov, sme zistili vo všetkých troch hniezdach po dve mláďatá. Vo dvoch hniezdach dostali mladé orliaky aj ornitologické krúžky, v treťom hniezde sme zistili počet mláďat len pomocou špeciálnej optiky.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík