Orly kráľovské v CHKO Ponitrie v roku 2020

Orol kráľovský (Aquila heliaca) – patrí medzi najvýznamnejšie druhy vtákov hniezdiacich v územnej pôsobnosti správy. Práve pre tento druh bolo vyhlásené Chránené vtáčie územie Tribeč, kde je hlavným kritériovým druhom, popri ďalších jedenástich druhoch vtákov. No okrem tohto územia hniezdi aj vo viacerých oblastiach v pôsobnosti našej správy.

V roku 2020 sme evidovali celkom 15 hniezdiacich párov. Na dohľadaní konkrétnych hniezd sa okrem pracovníkov správy podieľali aj aktivisti z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Pri krúžkovaní mláďat pomáhal licencovaný krúžkovateľ Ladislav Šnírer a pomocník krúžkovateľa Milan Mitaš. V hniezdach bolo okrúžkovaných celkom 19 mláďat (9×2 a 1×1). Päť hniezdení bolo neúspešných z nie celkom známych príčin, u dvoch hniezd sa predpokladá predácia malých mláďat výrom skalným alebo jastrabom veľkým, v ďalších prípadoch mohlo dôjsť k zachladnutiu znášok neúmyselným častým vyrušovaním turistami.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer, Milan Mitaš