Orol kráľovský v CHKO Ponitrie v roku 2023

V roku 2023 bolo v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie v spolupráci s členmi Stráže prírody a Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) kontrolovaných celkom 18 hniezdnych lokalít. Z toho na 3 lokalitách vtáky neboli pozorované, 1 hniezdenie bolo neúspešné a na ďalších 3 lokalitách sa vtáky zdržovali, ale pravdepodobne nezahniezdili. Jeden pár dokonca postavil 2 nové hniezda, ale znášku nezniesol. Úspešných hniezdení bolo 10 a orly vyviedli 15 mláďat (5 x 2 a 5 x 1).

Nízky počet mláďat v hniezdach a to, že niektoré páry nezahniezdili znamená, že populácia druhu v sledovanej oblasti je relatívne nasýtená a je nedostatok potravy pre výchovu mláďat. Takýto regulačný proces v prírode funguje. V polovici júna dostali mláďatá ornitologické krúžky a v súčasnosti už opúšťajú hniezda.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík, Ladislav Šnírer