Orol kráľovský v územnej pôsobnosti S-CHKO Ponitrie v roku 2022

Orol kráľovský v územnej pôsobnosti S-CHKO Ponitrie v roku 2022

Orol kráľovský (Aquila heliaca) patrí medzi najvýznamnejšie druhy vtákov hniezdiace v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Pre jeho ochranu bolo v roku 2008 vyhlásené aj Chránené vtáčie územie Tribeč, no orly hniezdia aj mimo tohto CHVÚ vo voľnej krajine. Ich populácia v posledných rokoch na Slovensku stúpa a dosahuje početnosti už okolo 100 hniezdiacich párov. Najpočetnejšia populácia je na východnom Slovensku, menšia časť populácie  hniezdi na západnom Slovensku. S rastúcim počtom párov klesá počet mláďat v hniezdach (zväčša len 1, maximálne 2), kým v minulosti sme mávali pravidelne v niektorých hniezdach až po 3 mláďatá.

V druhej polovici júna prebiehali fyzické kontroly hniezd,  spojené s krúžkovaním mláďat, v spolupráci s aktivistami z Ochrany dravcov na Slovensku. Zo 16 kontrolovaných hniezd bolo 7 nefunkčných. Celkom bolo zistených v hniezdach 16 mláďat, ktoré v súčasnosti  väčšinou už takmer operené  aktívne trénujú krídlami a vylietajú z hniezd. V 7 prípadoch boli v hniezdach po 2 mláďatá, a v 2 prípadoch po 1. Okrúžkovaných bolo celkom 10 mláďat, vo viacerých prípadoch pre nevhodné umiestnenie hniezd bolo od krúžkovania z bezpečnostných dôvodov upustené.

Neúspešnosť hniezdenia môže mať viac príčin. Niekoľko párov síce postavilo hniezda, ale nezniesli násady. O hniezda sa síce starali, občas prinášali zelené vetvičky, ale zrejme pre nedostatok potravy si „netrúfali“ vychovávať mláďatá. Tento jav sa vyskytuje aj u sov, ktoré pri nedostatku potravy nezahniezdia, alebo odchovávajú len minimálny počet mláďat.

Manipuláciu s mláďatami a ich  krúžkovanie prevádzali iba osoby s oprávnením na túto činnosť.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer