Plamienka driemavá opäť zahniezdila v búdke

Plamienky driemavé, o hniezdení ktorých sme informovali na našej stránke v uplynulom roku (http://chkoponitrie.sopsr.sk/druhe-hniezdenie-plamienok-driemavych/), sa opäť rozhodli zahniezdiť v tej istej búdke, inštalovanej v objekte PD neďaleko Partizánskeho.

Kontrola búdky dňa 24. apríla 2020 nám prezradila, že v tomto roku nie je hraboš poľný premnožený tak, ako v minulom roku. V hniezde bola totiž násada len 6 vajíčok, z ktorých sa práve liahli 3 mláďatá. V minulom roku plamienky hniezdili v búdke až dvakrát a v druhej znáške mali až 12 vajíčok. Potravná ponuka sa výrazne odzrkadľuje na počte vajíčok v znáškach sov, keď je potravy veľký nedostatok, nemusia zahniezdiť vôbec. Pri kontrole búdky 14. mája 2020 sme v búdke našli a okrúžkovali  iba 1 mláďa, ostatné vzhľadom na nedostatok potravy neprežili a rodičia ich skŕmili.

Plamienka driemavá (Tyto alba) je v súčasnosti zrejme najvzácnejšie hniezdiaca sova na Slovensku a preto nás jej opakované hniezdenie veľmi teší.

Text a foto:  RNDr. Stanislav Harvančík a Ladislav Šnírer