Podpora dutinových hniezdičov

Správa CHKO Ponitrie  má okruh dobrovoľných spolupracovníkov z radov členov Stráže prírody, ktorí sa podieľajú na rozličných aktivitách v teréne pri ochrane prírody. Pán Jozef Čmiko z Veľkých Uheriec síce nie je členom Stráže prírody, ale je našim aktívnym spolupracovníkom. Zúčastňuje sa spoločných aktivít v teréne pri monitorovaní dravcov a je aktívnym výrobcom búdok pre dutinové hniezdiče.

V minulosti už vyrobil vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady viac búdok pre sovy a v tomto roku vyhotovil 50 ks búdok pre spevavce a 3 búdky pre netopiere, ktoré boli rozmiestnené v lesoch v okolí Veľkých Uheriec. Zo spevavcov najčastejšie vyhľadávajú búdky pre hniezdenie sýkorka veľká, sýkorka belasá, muchárik bielokrký, ale i ďalšie vzácnejšie druhy. Za tieto aktivity mu patrí srdečné poďakovanie.

 

 

 

Text: RNDr. Stanislav Harvančík

Foto: S. Harvančík, J. Čmiko