Pomoc obojživelníkom pokračuje

Pred týždňom sme priniesli informáciu o pomoci migrujúcim obojživelníkom v okolí vodnej nádrže Kolačno. Zábrany sú aktuálne inštalované aj na lokalite pri vodnej nádrži Jelenec, ktorá je súčasťou územia Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Inštalácia zábran bola zrealizovaná s početnou pomocou členov dobrovoľnej stráže prírody.

Text: Peter Hradňanský

Foto: Viktor Mlynek