Prekládky bocianích hniezd

V druhej polovici marca, ešte pred príletom bocianov bielych z afrických zimovísk, sme v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. stihli urobiť prekládky troch bocianích hniezd v okrese Levice.

Prekládka bola nevyhnutná, nakoľko bociany hniezdili na funkčných elektrických stĺpoch, kde na jednej strane hrozil skrat a výpadok elektrického prúdu v obci, na druhej strane usmrtenie bociana elektrickým prúdom.

V dvoch prípadoch sa inštalovali hniezdne podložky na pôvodné stĺpy, v jednom prípade na špeciálny stĺp, umiestnený v dohľade pôvodného hniezda. Zostáva len veriť, že bociany nové hniezda príjmu, a nezačnú nosiť  materiál na okolité funkčné stĺpy. Všetky práce zrealizovala Západoslovenská distribučná na vlastné náklady, za čo im patrí veľká vďaka.

 

Text: S. Harvančík

Foto: S. Harvančík a V. Šumichrast