Škovránik stromový v CHKO Ponitrie

Škovránik stromový (Lullula arborea) je menší a podstatne vzácnejší príbuzný známeho škovránka poľného (Alauda arvensis).  Na rozdiel od neho nehniezdi na poliach a lúkach, ale v lesostepných oblastiach, na suchých lesných čistinách a podobných miestach s nízkou a chudobnou vegetáciou. Rád má piesčité pôdy, preto je častejší na Záhorí. Spieva za letu, ale i z konárov stromov, drôtov elektrických vedení a iných vyvýšených miest, a to nielen cez deň, ale niekedy aj v noci. Hniezdo si robí na zemi, hniezdi 2-3 krát do roka.

V posledných desaťročiach patrí početnosťou k výrazne ubúdajúcim druhom. V územnej pôsobnosti S-CHKO Ponitrie evidujeme len málo hniezdnych lokalít. Na jednej pravidelne monitorovanej lokalite pri Novákoch hniezdi okolo 5 párov.

Škovránik stromový je sťahovavý, ale prilieta medzi prvými sťahovavými vtákmi, už od polovice februára a najmä v prvej polovici marca. Hniezdi pomerne zavčasu, ale aj tak nás pri kontrole lokality 23.apríla t.r. prekvapila rodinka škovránika, kde rodičia dokrmovali už dobre lietajúce mláďatá.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík