Sova dlhochvostá v pohorí Tribeč

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) bola u nás do konca 70-tych rokov 20. storočia ako hniezdič známa len z oblasti východného Slovenska. Postupne sa začala objavovať na lokalitách smerom na západ a severozápad a dnes hniezdi súvisle v území až po severnú Moravu.

Na  Ponitrí sa po roku 2000 dokázalo hniezdenie v Strážovských vrchoch, v časti Malej Fatry zasahujúcej do okresu Prievidza, vo Vtáčniku a Považskom Inovci. V pohorí Tribeč evidujeme celoročné výskyty tejto sovy už minimálne 15 rokov, najviac pozorovaní pochádza z oblasti Veľkých Uheriec a Kolačna. V týchto lokalitách sme v spomínanom období pre tento druh sovy vyvesili asi 20 ks hniezdnych búdok. Pri kontrolách sme však vždy zistili len sovu obyčajnú (Strix aluco), ktorá je v Tribeči veľmi hojná.

Až v tomto roku sme po prvýkrát zaznamenali v katastri obce Kolačno čerstvo vyletené mláďatá sovy dlhochvostej. Rodičovský pár tu dokrmoval 2 ešte ťažkopádne lietajúce mláďatá. Jedná sa o prvé dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej v pohorí Tribeč.

Text a foto:  RNDr. Stanislav Harvančík