Stretnutie ornitológov na Bielických bahnách

V nedeľu 24. 10. 2021 sa pod záštitou Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie stretli ornitológovia, spolupracujúci pri výskume a ochrane vtáctva.

Aj vzhľadom na pokročilé ročné obdobie, kedy hlavná jesenná migrácia vtáctva prakticky končí, ukázali Bielické bahná svoj význam pre vtáctvo v urbánnej krajine. Za necelý deň sa do sietí chytilo celkom 39 jedincov 10 druhov vtákov, ktoré boli okrúžkované a na lokalite bolo celkovo zaznamenaných 25 druhov.

Zo zaujímavejších vtákov v sieťach uviazli napríklad  drozd červenkavý (Turdus iliacus), migrant zo vzdialenej Škandinávie,  oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), jeden z našich najmenších vtákov, jednonohá straka obyčajná (Pica pica) a odchyt doslova spestril nádherne sfarbený rybárik riečny (Alcedo atthis). S chránenými druhmi manipulovali iba osoby s oprávnením na krúžkovanie vtákov. K úspešnému podujatiu bezpochyby prispel aj chutný guláš od nášho spolupracovníka Jožka Čmika z Veľkých Uheriec.

Zoznam okrúžkovaných vtákov

DruhPočet
1. straka obyčajná1
2. drozd červenkavý1
3. drozd čierny3
4. rybárik riečny1
5. sýkorka veľká4
6. zelienka obyčajná4
7. pinka obyčajná3
8. sýkorka hôrna2
9. sýkorka belasá19
10. oriešok obyčajný1
Spolu39

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík