Synantropizácia holuba hrivnáka (Columba palumbus)

Viac druhov vtákov, ktoré v minulosti hniezdili v lesoch, sa v posledných rokoch sťahuje do parkov a záhrad intravilánov obcí a miest, čo nazývame synantropizáciou (spolužitím vtákov s človekom v urbánnom prostredí).

Patrí k nim napríklad drozd čierny a plavý, sojka obyčajná a v posledných rokoch najmä holub hrivnák. Ešte okolo roku 2000 to bol ani nie príliš početný druh, ktorý hniezdil skryto v lesoch a bol veľmi plachý. Prvýkrát som videl hniezdiť tieto vtáky mimo lesa v roku 2008 v Piešťanoch. Postupne začali osídľovať intravilány obcí a miest aj na Ponitrí, od západu smerom na východ. Od Nitry, cez Topoľčany, Partizánske a len nedávno sa objavili už aj v Prievidzi a Bojniciach, a samozrejme, aj v obciach medzi nimi.

Je to pomerne veľký holub, pestro sfarbený a vtáky hniezdiace v intravilánoch obcí a miest nie sú vôbec plaché. Prileteli len nedávno, asi v polovici marca a okamžite začali so stavbou hniezd. Tie si robia nielen na stromoch (aj keď tam najčastejšie), ale aj na ľudských stavbách – na parapetách okien, v kvetináčoch, rôznych výklenkoch v budovách a pod. Hniezdo, ako u všetkých holubov, je pomerne malé, neupravené, pozostávajúceho z minimálneho množstva materiálu – konárikov. Znášajú len 2 čisto biele vajíčka, ale hniezdia aj 2 – 3 krát v roku. Na zimoviská odlietajú väčšinou v priebehu októbra a začiatku novembra na hniezdiská v Stredomorí.

 

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík