Transfery ropúch na Kolačne

Tohoročná zima bola pomerne dlhá. Pôda celkom nerozmrzla takmer do konca marca a oteplenie prišlo náhle. To spôsobilo, že sa zábrany stavali na Veľký piatok a v sobotu už dobrovoľníci prenášali plné vedrá obojživelníkov cez vozovku do vodnej nádrže. Prudké oteplenie spôsobilo, že žaby išli na liahniská hromadne a migrácia trvala len pár dní. Za cca 10 dní preniesli strážcovia prírody a najmä dobrovoľníci tisíce žiab.

Takýto nával by sme nedokázali zvládnuť bez výdatnej pomoci dobrovoľníkov. Už viac rokov nám aktívne pomáha skupina nadšencov z občianskeho združenia Strom života pod vedením Vladimíra Dobiaša a KST Kamarát Uhrovec. Tento rok výdatne pomohli aj „geokešeri“, ktorí zorganizovali vlastné podujatie zamerané na prenos migrujúcich žiab. Veľké poďakovanie však patrí najmä rodine MVDr. Libora Vanka, ktorý s manželkou a deťmi už roky najviac pomáha nielen pri inštalácii zábran, ale najmä prenášaní žiab. Ťažko povedať, koľko jedincov bolo prenesených, ale rátať ich možno na tisíce. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa pričinili o záchranu migrujúcich ropúch na liahnisko vo Vodnej nádrži Kolačno.

Text a foto: RNDr. Stanislav Harvančík + foto dobrovoľníci