Tribečský orol v Srbsku

Viac než 40-ročný monitoring populácie orla kráľovského a krúžkovanie mláďat na Ponitrí prináša výsledky. Pravidelný monitoring pomáha zabezpečovať úspešné vyhniezdenie a vďaka krúžkovaniu mláďat sa môžeme dozvedieť zaujímavé údaje o ich pohybe. Hoci sa jedná o vtáky, ktoré sú verné svojmu hniezdisku po celý rok, mláďatá po vylietaní z hniezd a osamostatnení migrujú aj na väčšie vzdialenosti.

Orol kráľovský, ktorého sme  okrúžkovali ako jedno z dvoch mláďat 6. 6. 2020 (L. Šnírer)  na jednom z hniezd v pohorí Tribeč (priložená fotografia hniezda), bol nájdený 30. 12. 2020 v Srbsku.

Informácie o orlovi nájdete na webe “Pokrajinski zavod za zaštitu prirode”:

http://www.pzzp.rs/rs/sr/aktuelnosti/item/969-orao-krstas-xa-aquila-heliaca-xa-pronaden-kod-prigrevice.html

Preklad zo srbského webu:

  1. decembra 2020 bol na poliach medzi osadami Prigrevica a Stapar nájdený vyčerpaný mladý orol kráľovský (Aquila heliaca). Našli ho poľovníci, ktorí informovali Nenada Sprema, člena Spoločnosti pre ochranu a štúdium vtákov v Srbsku, ktorý okamžite informoval Pokrajinský ústav ochrany prírody. V ten istý deň inštitút prevzal vtáka a previezol ho do Útulku ZOO v Palići. Pre dôvodné podozrenie, že išlo o otravu, bola orlovi poskytnutá vhodná terapia a potom bol umiestnený do voliéry. Na základe krúžku na nohe sa určilo, že ide o mladého vtáka, ktorý sa tento rok vyliahol na Slovensku. Na druhý deň 31. 12. 2020 už orlica bola vitálnejšia, vstala a narovnala hlavu. Dúfame, že rehabilitácia bude pokračovať správnym smerom a že čoskoro bude možné vypustenie tohto vtáka do voľnej prírody. Otrava dravých vtákov je vážny a nepretržitý faktor ohrozujúci prírodu a životné prostredie, proti ktorému bojuje Pokrajinský ústav ochrany prírody rôznymi spôsobmi, okrem iného aj prostredníctvom medzinárodného projektu PANNONEAGLE. Orol kráľovský je jedným z najvzácnejších a najohrozenejších druhov vtákov v Srbsku, má iba tri známe hniezdiace páry.

 

Dodatočne sme dostali správu, že následný RTG orla dokázal prítomnosť brokov, takže sa zrejme nejednalo o otravu, ale postrieľanie. Ak sa dostaneme k novým informáciám, o ďalšom osude orla vás budeme informovať.

Dodatok k článku:

Žiaľ, začiatkom februára prišla zo Srbska zlá správa, orol kráľovský sa už na Slovensko nevráti. Uhynul následkom otravy olovom, pravdepodobne vplyvom početných strelných poranení brokmi. Je neuveriteľné, že sa ešte aj v súčasnosti nájdu nezodpovední poľovníci, ktorí strieľajú po vzácnych dravcoch, akými sú orly.

 

Text a foto:  S. Harvančík a L. Šnírer