Úspešné hniezdenie haje červenej

Správa, ktorú sme zverejnili na našej webstránke 15.apríla tohto roku (http://chkoponitrie.sopsr.sk/haja-cervena-vyskyt-vzacneho-druhu/), má úspešné pokračovanie. Pár hají červených v okrese Levice sa úspešne doplnil a zahniezdil. Samička síce zniesla 3 vajíčka, ale vyliahlo sa iba 1 mláďa. Napriek tomu je to veľký úspech a mláďa v polovici júla úspešne vyletelo. Je to doteraz jediné známe hniezdenie tohto druhu v územnej pôsobnosti správy. Zostáva len dúfať, že zostanú verné svojmu hniezdisku aj v budúcich rokoch.

Text a foto:  RNDr. Stanislav Harvančík