Počas veľkonočného víkendu sme využili nie príliš vhodné veterné počasie na vyvesenie vtáčích búdok. Slovenská ornitologická spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko podporila výrobu 35 kusov vtáčích búdok určených pre sovy, sokoly myšiare a spevavce formou malého členského projektu v sume 280,- € pre svojho člena. Prvých 10 búdok sme spoločne vyvesili v pohorí Tribeč práve počas Veľkej noci.

Búdky sú určené pre mucháriky bielokrké, a stihli sme to včas, ešte pred ich príletom. Muchárik bielokrký je druhom európskeho významu a je aj kritériovým druhom v CHVÚ Tribeč.

Text a foto: S. Harvančík